In onderstaande link vindt u het schoolplan van basisschool Willibrordus in Deurningen. Dit schoolplan beschrijft de missie en visie van de school tot en met 2015. Deze missie en visie is de basis geweest om een vertaalslag te maken naar concreet waarneembare zaken ten aanzien van het onderwijs in de school. We hebben hierbij de volgende indeling gehanteerd:

-          Schoolspecifieke ontwikkelingen
-          Opbrengstgericht werken
-          Leeromgeving
-          Adaptief en passend onderwijs

Deze indeling is door de verschillende hoofdstukken heen gebruikt zodat een link gelegd wordt tussen de schoolse onderwijsontwikkeling, het daarbij behorende leerkrachtgedrag en de concrete plan-uitwerking.

Het plan is bedoeld als koersplan van de school. Het geeft richting aan ons handelen in de komende vier jaren. Het schoolplan is bestemd voor medewerkers, voor (toekomstige) ouders, voor de onderwijsinspectie en voor het College van Bestuur.

We vertrouwen erop dat dit schoolplan een bijdrage levert aan de kwaliteitsverhoging van het onderwijs en bedanken iedereen die aan dit plan heeft meegewerkt.